Kultura u fokusu 6 (2020/2021)

Nepokretna kulturna baština / spomenici i arhitektura

Izložbe i performansi

Koncerti i glazbena umjetnost

Kazališne, filmske i plesne umjetnosti

Portret umjetnika

Umjetnički koncept

Frano Jerkan

Dora Kolar

Anto Magzan

Nenad Martić

Nikola Mišel Puklin

Stipe Surać