O projektu

Projekt KULTURA U FOKUSU primarno se realizira kroz fotografiju i popularizira kroz međunarodni fotografski natječaj na platformi mediapitch.com u svrhu:  dokumentacije, edukacije,  kreativne umjetničke interpretacije i komplementarnih znanstvenih istraživanja.

 Kultura u fokusu ima za cilj stvaranje  fotografija i dokumentarnog materijala s umjetničkom vrijednošću, promocije kulturnog stvaralaštva, stvaranja baze fotografija za daljnja istraživanja autorskih djela, kao i poticanja kreativnog izričaja i veće zastupljenosti kulturnih sadržaja u medijima i na društvenim mrežama.
 Fotografski se bilježe predstave, izložbe, performansi, koncerti, ples, muzejske izložbe, portreti umjetnika, kao i spomenička baština.  

  Alati za daljnju popularizaciju kulturnih i umjetničkih događaja stvaraju  se kroz natječaj, stručne evaluacije i predavanja, kao i znanstvene analize pristiglih radova, te izložbe najboljih radova. 

 Kroz projekt se istražuju umjetničke prakse,  fotografske geste, umjetnički doprinosi i mogućnost prezentacije umjetničkih i kulturnih dobara općenito stručnoj i široj javnosti.

Kroz različite kategorije natječaja ( autorski koncept, portret, materijalna baština, galerijske izložbe i sl…) prikupljeni materijali se podvrgavaju ekspertizi i kustoskoj koncepciji predstavljanja radova kroz galerijske ili virtualne izložbe. Projekt omogućuje dijalog znanosti i umjetnosti. U Hrvatskoj i u svijetu ne posvećuje se dovoljno pažnje dokumentarnoj ili interpretativnoj fotografiji i njenim specifičnostima, kao niti umjetničkoj i fotoreporterskoj fotografiji koja kroz medije dopire do šire javnosti. Umjetničko stvaralaštvo poglavito u izvedbenim praksama ostaje nedostupno široj javnosti. Analiza umjetničkog pristupa,  umjetnička i znanstvena istraživanja omogućuju dodatnu pozornost autora na kulturna dobra ostvarena kroz umjetnički rad u raznim kategorijama umjetnosti.

Istraživanja usmjerena na percepciju fotografske slike i njenu moć u komunikaciji, upućuju na potrebu dodatnih propitkivanja odnosa autor-medij-recepijent te istraživanja autorskih koncepcija u zadanim žanrovskim okvirima. Zbog novonastale situacije, pandemijskih prilika uzrokovanih korona virusom, stvorila se  mogućnost i realizacije projekta Kultura u fokusu kroz različite vidove virtualnih izložbi Kultura u fokusu ima za cilj:

  • poticati umjetničke prakse,
  • unapređenje kvalitete i vidljivosti umjetničkih praksi u medijima,
  • prezentaciju i očuvanje kulturne materijalne i nematerijalne baštine,
  • stvaranje dokumentacije kroz praksu  fotografske umjetničke interpretacije kulturnih dobara,
  • poticanje na nove vidove istraživanja umjetnosti kroz fotografiju i primjenu u edukaciji
  • stvaranja uvjeta ili radnog materijala za umjetnička i znanstvena istraživanja koja su komplementarna s  drugim umjetničkim i znanstvenim projektima.
  • uključivanje profesionalaca, amatera i studentske populacije u umjetnička i znanstvena istraživanja

Autor projekta:
doc.art. dr. sc. Mario Periša, Sveučilište Sjever