Izložba KUF 5 – Deplijan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
kuf_ig_objava_kvadrat

Projekt KULTURA U FOKUSU petse godina zaredom realizira krozmeđunarodni fotografski natječajna platformi mediapitch.com, a odove godine aktualizira se i popula -rizira na stranici kulturaufokusu.com.