Izložba KUF 5 – Deplijan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
kuf_ig_objava_kvadrat

Projekt KULTURA U FOKUSU petse godina zaredom realizira krozmeđunarodni fotografski natječajna platformi mediapitch.com, a odove godine aktualizira se i popula -rizira na stranici kulturaufokusu.com.

Izložba KUF 6 – Deplijan

Projekt KULTURA U FOKUSU šeste godine zaredom realiziran kroz međunarodni fotografski natječaj na platformi mediapitch.com, a ove godine aktualizira se i popularizira na stranici kulturaufokusu.com.

Pročitaj više »